PAGO PMO

Preventief Medisch Onderzoek PMO-PAGO

Wij bieden een combinatie van Periodiek Arbeids Geneeskundig onderzoek (PAGO) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO), omdat we zowel naar het individu als naar de werkomstandigheden kijken.

Standaard bieden wij al een volwaardig PMO dat voldoet aan de ARBO wet. U kunt hiermee prima uit de voeten. Maar we kunnen het PMO ook uitbreiden zoals u wenst, waarbij uw RI&E leidend is. Het kan verstandig zijn ons basis PMO uit te breiden met onze module leefstijl. Met een snelle pre-scan van slechts 12 seconden met onze AGE reader kunnen we vaststellen of een werknemer risico loopt op diabetes en hart- en vaatziekten. Is dit het geval, onderzoeken wij de werknemer verder en gebruiken hiervoor onze meting van de halsslagaders en krijgt de werknemer een consult en eventueel een doorverwijzing naar de huisarts.

Uiteraard krijgt u een groepsrapportage met aanbevelingen, waarmee u verder kunt binnen uw organisatie. Deze rapportage is uiteraard anoniem.

“We willen dat Strukton een fitte organisatie is, Vitide is precies wat we daarvoor nodig hadden”

Lex van Seventer Strukton Systems CEO

De resultaten van het PMO spreken voor zich. Reden om het telkens weer op de agenda te zetten…

Arjen de Jong ODS CFO

Een uitstekend PMO, ik kan het iedereen van harte aanbevelen

Martin Dieleman Skynet Nederland CEO

Mede met behulp van Vitide kan Hornbach gebruik maken van een gedegen PMO. Het sluit ook goed aan op ons vitaliteitsprogramma

Chris van den Akker Hornbach Nederland HR manager
Offerte PMO opvragen Meer informatie

Meer informatie

Direct contact
info@vitide.nl

Of bel Ruud Braams
T: 06 13 20 1106

Meer informatie

module leefstijl

Met onze AGE reader kunnen wij binnen 12 seconden vaststellen of een werknemer een verhoogde kans heeft op diabetes en hart- en vaatziekten. Is dit het geval, zullen wij de werknemer verder onderzoeken en het risico exact vaststellen. Dat doen we door een scan te maken van de halsslagaders.

Met dit echobeeld van de halsslagaders kunnen wij vaststellen of iemand een verhoogd risico op hart- en vaatziekte ontwikkelt. Bijna 30% van de Nederlandse beroepsbevolking boven de 40 jaar heeft een verhoogd risico. En daarmee is hart- en vaatziekte nummer één welvaartsziekte. De uitslag loopt van A tot E, waarbij een A uitstekend is. De meeste mensen scoren een B of een C.

Voordelen

 • 77% gemiddelde verbetering Lifestyle deelnemers
 • ISO gecertificeerd. We werken uitsluitende met BIG geregistreerde artsen
 • 50% bijdrage van Zilveren Kruis Achmea Present!
 • Vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers
 • Onderzoek op maat
 • groepsrapportage

meting halsslagaders

Met een echobeeld van de halsslagaders kunnen wij vaststellen of iemand een verhoogd risico op hart- en vaatziekte ontwikkelt. Bijna 30% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een verhoogd risico. En daarmee is hart- en vaatziekte nummer één welvaartsziekte. Na de echo corrigeren wij de uitslag voor leeftijd en geslacht. Zodat wij u kunnen vergelijken met de groep waartoe u behoort. De uitslag loopt van A tot E, waarbij een A uitstekend is. De meeste mensen scoren een B of een C.

halsslagader onderzoek Echobeelden zijn ongevaarlijk en niet belastend. In het plaatje links ziet u een schematische doorsnede van de halsslagader. Het zwart-witte plaatje is een echt echobeeld.Als u een verhoogd risico heeft, hoeft er nog niets aan de hand te zijn. Wij achterhalen vrijwel altijd de oorzaak van een verhoogd risico. En gelukkig zijn hart- en vaatziekten reversibel. Dus omkeerbaar.Als men de oorzaak weghaalt, zal het proces van slagaderverkalking stoppen. Zodat de vaten kunnen herstellen en de kans op hart- en vaatziekte afneemt.
reversible De wetenschapper Glagov heeft al in 1987 aangetoond dat hart- en vaatziekten reversibel zijn. Je moet er wél zelf mee aan de slag uiteraard.In 90% van de gevallen is ongezonde leefstijl de oorzaak van de problemen. En dan hebben we het niet over één risicofactor alleen, maar over een opeenstapeling van slechte dingen. Zoals een combinatie van roken, overgewicht, gebrek aan beweging en stress.

Vrijwel iedereen wil het risico op een hart- of herseninfarct graag verlagen. Zodat vrijwel iedereen gemotiveerd is gezonder en bewuster te gaan leven. En ook kleine veranderingen helpen vaak al, u hoeft echt niet uw hele leefstijl drastisch om te gooien Veel mensen hebben al na één of twee jaar een betere score. En zo wordt gezonder leven al snel beloond.

De wetenschappelijke naam van onze echo is CIMT-plus, waarbij CIMT staat voor de meting van de vaatwanddikte en Plus voor de meting van plaque. Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland hanteren deze meting bij vaatpatiënten. Maar wij zetten het preventief in. De academische ziekenhuizen in Utrecht en Maastricht gebruiken deze echo sinds een poosje ook preventief. De betrouwbaarheid van de meting is bijna 95%. Ter vergelijking, de betrouwbaarheid van de inspanningstest (de fietstest die veel cardiologen gebruiken) is ongeveer 65%.

Meer informatie

Een PAGO of PMO is een serieuze aangelegenheid. Daarom gaan wij er dan ook zeer zorgvuldig mee om. Om te beginnen vinden alle onderzoeken altijd plaats onder de verantwoording van een geregistreerd bedrijfsarts.

Daarnaast hanteren wij de multidisciplinaire richtlijnen van het Centraal Begeleidings Orgaan en de richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de NHG. Al onze artsen en verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd en wij hanteren de ISO 9001 normen.

Wij kunnen ook vaststellen welke specifieke risico’s spelen in uw organisatie of bedrijf. Zo maken wij het PAGO of PMO speciaal op maat. Ook geven wij veel aandacht aan voorlichting en kunnen professionele video’s op maat laten maken. Het is immers uw belang dat zoveel mogelijk van uw medewerkers meedoen. Wij realiseren vaak een deelname van 80% of meer.

In onderstaande dia’s het proces.

Dia1Dia2Dia3

Wij bedienen inmiddels meer dan 100 grote en kleinere organisaties. Enkele namen:

 • Hornbach Nederland
 • ODS
 • Strukton Systems
 • Ambulance Amsterdam
 • EMO
 • Skynet Nederland
 • Schenk Tanktransport
 • Uwoon woningbouwcoöperatie
 • Witte Kruis


Veelgestelde vragen over PMO

Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen over een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.

Het PMO is een medische check-up waarin wij kijken hoe het met uw gezondheid is. Het bestaat uit een aantal onderzoeken die u vast wel kent, zoals bloed, gewicht, oogfunctie, bloeddruk etc. Bijzonder aan dit PMO is dat we een module leefstijl kunnen toevoegen die heel gericht kijkt naar diabetes en hart- en vaatziekten.

U krijgt een unieke inlogcode waarmee u vooraf de vragenlijst via internet kunt invullen. Dit is binnen een beveiligde omgeving. Tijdens het onderzoek bespreekt de verpleegkundige de vragenlijst met u en vinden de medische onderzoeken plaats. Het totale PMO gaat snel en duurt ongeveer 30 minuten. Direct na afloop kunt u uw rapportage downloaden.

Soms bieden wij u een telefonisch consult aan met een van onze artsen. Onze arts zal dan samen met u bepalen wat u kunt doen om uw risico’s te verlagen. Eventueel verwijzen wij u door naar uw huisarts of de specialist. Uw werkgever krijgt hier geen informatie over, ook niet of u een consult krijgt aangeboden (medisch beroepsgeheim).

Nee, de meting is op basis van geluidsgolven en is dezelfde methode die artsen gebruiken voor zwangerschapsecho’s.

Ja als werkgever bent u verplicht een PMO aan te bieden aan uw personeel.

De werkgever is volgens de wet verplicht een PMO periodiek aan te bieden. Maar als werknemer bent u niet altijd verplicht deel te nemen. Het is natuurlijk wel een goede mogelijkheid eens goed naar uw gezondheid te laten kijken.

De onderzoeken vinden plaats op de locaties van uw werkgever, tijdens werktijd. Uiteraard in een afgesloten ruimte zodat niemand kan meekijken.


Het is mogelijk om een bijdrage te krijgen voor ons PMO. Vitide is partner van Zilveren Kruis Achmea Present! die 50% meebetaalt aan het basis PMO en de module PSA. Dat is buitengewoon handig, want onze artsen kunnen in het geval van een doorverwijzing ook gebruik maken van andere partners van Zilveren Kruis Achmea. Immers ook daar betaalt de verzekeraar 50% van de kosten.

Onze partner Heilbron Amsterdam heeft daarnaast unieke afspraken met verzekeraars gemaakt waarmee u onder bepaalde voorwaarden nog een bijdrage van € 70,- per werknemer kunt krijgen.

Wilt u hier mee over weten? Neem contact met ons op.

Een PMO kost u als werknemer niets, uw werkgever betaalt alle kosten. Vaak wordt ook vanuit de verzekeraar een vergoeding hiervoor betaald.

Indien er een ondernemingsraad aanwezig is, stemmen wij het PMO altijd met hen af. Een PMO is immers instemmingsplichting.

Wij werken uitsluitend met zogenaamde “evidence based” onderzoeksmethodieken. Dit betekent dat alles wat wij doen wetenschappelijk is onderbouwd en gevalideerd. Alle artsen zijn BIG geregistreerd en wij hanteren de ISO-9001 normeringen.

Vitide is een medische organisatie waar uitsluitend BIG geregistreerde artsen en verpleegkundigen werken. Vitide is zeer ervaren in het uitvoeren van preventieve medische testen en is sinds 2007 actief in Nederland.

Contact

Contactgegevens

Vitide
Harddraverslaan 20
2082 HM Santpoort-Zuid

info@vitide.nl
www.vitide.nl

Of bel met Ruud Braams:
T: 06 13 20 1106

Achtergrond en beeldmateriaal

Share: